برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

بخشی از واژه های موجود در باب مهدویت مربوط به عصر و زمانهایی است که رویدادهای مرتبط با امام زمان(عج) در آن اتفاق می افتد و زمان هم به دلیل این که از نظر کلامی در زمره افعال الهی است و معارف مهدوی نیز مجموعه افعال الهی در باره امام زمان(عج) را مشتمل می شود به عنوان اخص معارف مهدوی قرار داده شده است.

مترادفات

از واژه «ازمنه مهدوی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

زمان های مهدوی

اعم

معارف مهدوی

اخص

دوران بعد امام (عج)، دوران نیرنگ، روز جمعه، زمان ندای آسمانی، زمان ندای ابلیس، زمان ولادت امام (عج)، سیصد و نه سال، شب جمعه، عاشورا، عصر مهدوی(عج)، مدت جنگ امام (عج)، مدت حکومت امام (عج)، مدت غیبت امام (عج)، نوزده سال، نوزده سال و چند ماه

وابسته

اماکن مهدوی(عج)