برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مقصود از این واژه مجموعه وظایف و تکالیف اعم از تکالیف امام زمان(عج) و مردم چه در عصر غیبت و دوران ظهور است. تعیین این وظایف به دلیل این که از جانب معصومین (ع) بوده است به همین جهت شناخت آن جزء معارف مهدوی به حساب می آید.

مترادفات

از واژه «تکالیف مهدویت» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

وظایف مهدویت

اعم

معارف مهدوی

اخص

پیروی از امام زمان (عج)، تقیه امام (عج) در غیبت، تکالیف منتظران