برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

مقصود از این واژه، شناخت هرنوع سخن اعم از ملفوظ و مکتوب در باره حضرت مهدی (عج) است از این رو کلام خداوند تبارک وتعالی و کلام مخلوقات او را شامل می‌شود و شناخت این سخنان در منظومه معارف مهدوی می گنجد.

مترادفات

از واژه «سخنان مهدوی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

سخنان در باره امام زمان (عج)

اعم

معارف مهدوی

اخص

اشعار مهدوی، سخن مهدوی تابعین، سخن مهدوی خدا، سخن مهدوی صحابه، سخن مهدوی عالمان شیعی، سخن مهدوی علمای سنی، سخن مهدوی کتب آسمانی، سخن مهدوی معصومان (ع)