توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

وابسته

لقب امام زمان (عج)

برش متن از منابع

  • نجم الثاقب صفحه 82:

نود و نهم "غایة الطالبین". صدم "غایة القصوی"، در هدایه هر دو را از القاب شمرده شده.

منابع

  1. نجم الثاقب : صفحه 82