توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

اعم

افعال الهی مهدوی

وابسته

تمحیص شیعه در غیبت، محق کافران

منابع

  1. کتاب الغیبه : صفحه 26