توضیح مفهومی

اصطلاح‌نامه

وابسته

لقب امام زمان (عج)

برش متن از منابع

  • نجم الثاقب صفحه 82:

نود و هشتم "غوث" از القاب خاصه آن جناب است و تفسیر آن خواهد آمد در باب نهم.

منابع

  1. نجم الثاقب : صفحه 82