w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: محمد ابوعطا، عطیه شمس الهی
منتشر شده در: مطالعات فقه و حقوق اسلامی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: پاییز و زمستان 1390، شماره 5، (16 صفحه - از 9 تا 24)

چکیده:
الزام بایع به پرداخت درش، در صورت معیب بودن مبیع، مبنای قراردادی دار د و در مواردی که به دلیل عدم امکان رد مبیع یا استرداد آن با همان وضعیت زمان معامله، اعمال خیار عیب و فسخ عقد ممکن نباشد، مشتری فقط می‌تواند از درش به‌عنوان غرامت بهره‌مند شود. حق دریافت درش، حق مالی مستقلی است که با ظهور عیب در مبیع و به‌منظور جبران زیان مشتری، در عرض حق فسخ ایجاد می‌شود، اما بقایا سقوط آن، لزوماً متأثر از وضعیت حق فسخ نیست

pdf دانلود مقاله تحلیل مبنا و ماهیت حقوقی ارش (293 KB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید