w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: فخرالدین اصغری آق مشهدی؛ حسین بهرامی
منتشر شده در: فقه و حقوق اسلامی
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: دوره 7، شماره 13، پاییز و زمستان 1395

چکیده
صحت و بطلان بیع اسکناس محل اختلاف نظر است. برخی فقیهان آن را باطل و برخی دیگر آن را جایز می‌دانند. نظر به اینکه اسکناس، مال، عین و معدود تلقی شده و فروش آن در برخی حالات دارای منفعت عقلایی است، مقالۀ حاضر بیع آن را صحیح می‌داند. اما درصورتی که انگیزۀ چنین بیعی فرار از ربای قرضی باشد، بیع یادشده صوری و باطل خواهد بود. ازآنجا که در اکثر موارد عنوان بیع اسکناس برای ظاهر‌سازی و فرار از ربای قرضی است، این ظاهر غلبه داشته، مدعی صحت باید خلاف آن را اثبات کند.


کلیدواژه‌ها
بیع صوری؛ ربای قرضی؛ سند؛ معدود

  دانلود مقاله بیع اسکناس

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید