w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده مقاله: محمد زارع بوشهری، منصور داداش نژاد، نعمت الله صفری فروشانی
منتشر شده در: پژوهشنامه امامیه
رتبه مقاله: علمی-پژوهشی
سال،شماره: بهار و تابستان 1400/ شماره 13

چکیده

فقدان بخشی از منابع تاریخی شیعه دغدغه‌ای است که برخی از متفکران به آن توجه کرده و علل مختلفی برای آن برشمرده‌اند. از جمله علل مادی را در زمره علت‌های نابودی این آثار می‌دانند. گرچه علل معنوی نیز برای فقدان منابع مطرح است اما موضوع این مقاله نیست. از آنجا که به علل مادی نقش پررنگ‌تری داده شده، این نوشتار علل مادی فقدان منابع تاریخی را می‌کاود و به این پرسش پاسخ می‌دهد که: علت مهم مادی فقدان منابع تاریخی چیست؟ بررسی گزارش‌های تاریخی و رجوع به منابع برای روشن‌شدن علت واقعی و سهم هر کدام از علل در فقدان منابع، با رجوع به کتاب‌خانه‌ها و تحلیل و توصیف داده‌های تاریخی روش این مقاله است. بسیاری از آثار، پیش از حمله مغول، بر اثر علل دیگری از بین رفته، و نسبت‌دادن مفقودشدن منابع صرفاً به حمله مغول، به عنوان مهم‌ترین علت مادی مفقودشدن، مطلب نادرستی است که اشتهار یافته است.

کلیدواژه‌ها: منابع تاریخی شیعه، مفقود، تاریخ شیعه، علل مادی

 

pdf دانلود مقاله بررسی علل مادی فقدان منابع تاریخی شیعه (3.21 MB)

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید