w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: محمدداود فريدی
استاد راهنما: حميدرضا رضانيا
استاد مشاور: ابوالفضل كياشمشكی
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1390
مکان دفاع: جامعه المصطفی العالمیه

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مطالب مرتبط