w w w . a h l e b a i t p e d i a .com
دانشنامه اهل بیت
حدیث
نویسنده: محمد حسین، امینی
استاد راهنما: سید مصطفی، محقق داماد
استاد مشاور: -
مقطع: کارشناسی ارشد
سال دفاع: 1383
مکان دفاع: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

حقوق اسیران جنگی از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل

چکیده:

از آنجا که جنگ به عنوان یک پدیده اجتماعی و غیر قابل انکار، از هنگام ظهور آدم(علیه السلام) در روی زمین، وجود داشته و همواره وجود خواهد داشت، لذا با وضع مقررات و حقوق بشر دوستانه مربوط به جنگ، تلاش شده است انسانیت و اخلاق در منازعات مسلحانه حاکم گردد. اسلام به عنوان یک مکتب که داعیه جهان شمولی دارد، در این زمینه رهنمودهای بسیار جالب و منحصر به فرد و در عین حال دارای ضمانت اجرای قوی ارائه نموده است که ناشی از اعتقاد به حیات بعد از مرگ و یوم الحساب می باشد و هر رزمنده مسلمان در میدان نبرد از خوف عقاب الهی، خود را موظف به تبعیت از قانون می داند و این همان چیزی است که حقوق بین الملل از آن محروم است. پایان نامه حاضر، در صدد بررسی حقوق اسیران جنگی از دیدگاه اسلام (آیات و روایات و حکم عقل و سیره عقلا) و نیز از دیدگاه حقوق بین الملل می باشد. این رساله، از چهار فصل تشکیل یافته است: فصل اول، درباره جنگ و منابع حقوق جنگ از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل است که مختصری راجع به جنگ و حقوق بشر دوستانه، و منابع حقوق جنگ از دو دیدگاه مزبور ارائه می شود. فصل دوم، به بررسی وضعیت حقوقی اسیران جنگی و طرز رفتار با آنها در زمان اسارت از نظر اسلام می پردازد. فصل سوم، درباره حقوق بین الملل و وضعیت حقوقی اسیران جنگی می باشد که تعریف اسیر جنگی، تحول تاریخی رفتار با اسیران جنگی، و جنبه های گوناگون وضعیت حقوقی اسیران جنگی از دیدگاه حقوق بین الملل مورد بررسی قرار می گیرد. و فصل چهارم، راههای پایان اسارت اسیران جنگی را از دیدگاه اسلام و حقوق بین الملل، و نیز رویه دولتها در این زمینه را ارزیابی می نماید.

کلمات کليدي: اسارت، حقوق، جنگ

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید