پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آب‌های مباح مانند چشمه و باران که در جوی‌های شخصی جمع می‌شود، به قول مشهور از آنِ مالک آن است.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 74

اصطلاح‌نامه

اعم

آب، مباحات ( فقه )

اخص

آب چشمه مباح

وابسته

آب چاه مملوک، آب غصبی، اشتباه آب مضاف با مطلق، طهارت با آب مباح، وضو با آب مباح

منابع

  • اصطلاحات فقهی : صفحه 457
  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 184
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 7 : صفحه 58
  • غنیة النزوع : صفحه 294
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 74
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 2 : صفحه (384
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 12 : صفحه 447
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 570
  • مهذب الاحکام جلد 23 : صفحه 283