پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آب پاشی : آب پاشی: آب پاشیدن

احکام آن در باب‌های طهارت و دیات آمده است.

پاشیدن آب در این موارد مستحب است:

1. روی قبر. 1

2. محل تماس لباس یا بدن با سگ، خوک یا کافر در صورت خشک بودن. 2

3. خانه مجوسی 3 و معابد یهود و نصاری برای کسی که می‌خواهد در آن‌ها نماز گزارد، امّا در نجاست آن ها

78

شک دارد؛ هر چند در صورت شک، این مکان‌ها پا کند. 4

4. محل تماس لباس یا بدن با موشِ خیس به قول مشهور.

5. لباس و بدنی که در نجاست آن‌ها تردید است.

6. لباسی که با مذی (--' مذی) تماس پیدا کرده و یا ادرار شتر و گوسفند بر آن پاشیده شده است. 5

در این که جبران خسارت رهگذری که آب پاشی درب منزلی را نبیند و بر اثر آن بلغزد و آسیب بیند بر عهده کسی است که آب پاشیده یا نه، اختلاف است. 6

1 - جواهر الکلام 4/ 316.

2 - 6/ 202.

3 - 8/ 375.

4 - العروة الوثقی 1/ 73.

5 - الحدائق الناضرة 5 393 - 395.

6 - جواهر الکلام 43/ 127 - 128.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 77

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آب پاشی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

پاشیدن آب، رش الماء

اعم

احکام آب، مستحبات طهارت

اخص

آب پاشی معابد
به لحاظ استحباب:
آب پاشی در ِخانه، آب پاشی روی قبر

وابسته

آب، آلوده به مذی، طهارت ( فقه )، ملاقی ادرار مکروه گوشت، ملاقی ترشحات بواسیر، نجاسات ( فقه )

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 1 : صفحه 174
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (77-78)
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 1 : صفحه 371
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 2 : صفحه 147
  • مهذب الاحکام جلد 1 : صفحه 423
  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 134