پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

آدم ربایی

آدم ربایی: انسان دزدی.

از آن در باب حدود به مناسبت سخن گفته شده است.

دزدیدن انسان آزاد (--» آزادی) موجب تعزیر (--» تعزیر) است. دزدیدن برده (--» بردگی) خردسالی که قوّه تشخیص ندارد - به گونه‌ای که مالک خود را نمی‌شناسد - موجب ثبوت حدّ سرقت (بریدن انگشتان دست) است (--» دزدی) ، امّا در صورت داشتن قوّه تشخیص، ثبوت حدّ سرقت مورد اختلاف است 1 (--» آدم فروشی) .

1 - جواهر الکلام 16 509 - 512.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 110

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آدم ربایی ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

استیلای بر حرّ، انسان دزدی، سرقت انسان ( فقه )، غصب انسان

اعم

سرقت ( فقه )

اخص

ربودن حرّ، ربودن عبد

وابسته

استخدام حرّ، انسان ( فقه )

منابع

 • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 7 : صفحه 27
 • تبصرة المتعلمین : صفحه 144
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 41 : صفحه (509-512)
 • ریاض المسائل جلد 8 : صفحه 331
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 3 : صفحه 236
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 110
 • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 14
 • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 4 : صفحه 2729
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 511، 512
 • معجم فقه الجواهر جلد 3 : صفحه 307، 308
 • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 14 : صفحه 41