پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آلت تناسلی مرد

وابسته

جوان، قصاص آلت تناسلی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 42 : صفحه 375