پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

آهو
ظبی

توضیح مفهومی

آهو: حیوان معروف.

از آن به مناسبت در باب هایی مانند حج و صید و ذباحه بحث شده است.

آهو از جانوران وحشی حلال گوشت است و در صورت نداشتن مالک، هر کس آن را شکار کند، مالک آن می‌شود. 1 کشتن آهو بر مُحرم (--' اِحرام) ، و نیز بر غیر مُحرم در حَرَم (--' حرم) حرام و موجب کفّاره است. 2

1 - جواهر الکلام 36 202 - 203.

2 - 20 207 و 294.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 153

اصطلاح‌نامه

اعم

حیوان حلال گوشت، حیوان وحشی غیر درنده

اخص

ظبی، غزال

وابسته

طهارت آب چاه از آهو، مشکدان آهو

منابع

 • اللمعة الدمشقیة : صفحه 217
 • المباحث الفقهیة فی شرح الروضة البهیة جلد 24 : صفحه 196
 • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 4 : صفحه 70
 • الهدایة , الاول جلد 2 : صفحه 226
 • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه 156
 • توضیح المسائل : صفحه 469، 515
 • توضیح المسائل : صفحه 535
 • جامع المدارک فی شرح المختصرالنافع جلد 5 : صفحه 149
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 36 : صفحه (292-294)
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 153
 • فقه الصادق (ع) جلد 24 : صفحه 117
 • کتاب الام جلد 2 : صفحه 265
 • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 3 : صفحه 101
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 165
 • مستند الشیعة فی احکام الشریعة جلد 15 : صفحه 106