پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

آویختن، مکروهات

وابسته

محدث ( فقه )، مس قرآن در حال حدث

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 2 : صفحه 269