پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیه اَقراء ( آیه تَربُّص ): آیه 228 سوره بقره.

آیه « وَ المُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصنَ بأنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ... » در بحث عدّه باب نکاح مورد استناد واقع شده است.

بر اساس این آیه، عدّه طلاق زنی که در هر ماه یک حیض می‌بیند (مستقیمة الحیض) ، سه قُرء است (--» عدّه) . مراد از قرء در این جا، پاک شدن از حیض می‌باشد 1 (--» حیض) .

1 - جواهر الکلام 32 219 و 235.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 164

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیه اقراء» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه تربص ( فقه )

اعم

آیات نکاح

وابسته

قرء ( پاکی از حیض )

منابع

  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 164، 171