پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

آیه جلد

آیه جَلد ( آیه حدّ ): آیه 2 سوره نور.

آیه « اَلزّانِیَةُ وَ الزّانی فَاجلِدُوا کُلَّ واحِدٍ مِنهُما مِأةَ جَلدَةٍ... » وجوب اجرای حدّ زنا (--» زنا) بر زناکار و مقدار حدّ را - که یکصد تازیانه است - بیان می‌کند. 1

1- زبدة البیان 829.

آیه حدّ --» آیه جلد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 174
  2. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 175

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «آیه جلد ( فقه )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

آیه حد

اعم

آیات سیاسات، احکام حدود

وابسته

آیه حبس ( فقه )، جَلْد، حد زنا ( فقه )

منابع

  • زبدة البیان فی احکام القرآن : صفحه 829
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 174، 175
  • مجله پژوهشهای قرآنی جلد 4 : صفحه 193