پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

اباحه بالمعنی الاعم: جوازِِ فعل بدون حرمت ترک آن.

اباحه بالمعنی الاعم شامل مباح، مکروه و مستحب می‌باشد.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 205

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «اباحه ( عام )» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

اباحه بالمعنی الاعم، جایز، جواز ( عام )، جواز بالمعنی الاعم

اعم

احکام تکلیفی ( فقه )

اخص

اباحه متاجر ائمه در غیبت، اباحه مساکن ائمه در غیبت، اباحه مناکح ائمه در غیبت
به لحاظ احکام تکلیفی:
اباحه ( خاص )، استحباب ( فقه )، کراهت ( فقه )، وجوب ( فقه )
به لحاظ عبادات:
جواز بقا در مکان نماز، جواز قتل حربی، جواز متعلق نذر، جواز موارد تیمم، جواز وقف بر موقوف علیه، جواز وقوف در مکان نماز
به لحاظ معاملات:
جواز تصرف در عاریه، جواز تصرف شریک، جواز تصرف متعاقدان مزارعه، جواز تصرف متعاقدان مساقات، جواز تصرف متعاقدان مضاربه، جواز تصرف مقر، جواز تصرف موکل، جواز تصرف وکیل

وابسته

معاطات اباحه‌ای، مهادنه جایز

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اباحه ( عام ) به زیرصفحه اباحه ( عام )/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید. == منابع ==magshow.php?kind=188

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 127
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 205
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 3 : صفحه 132