پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف حیوان

اخص

اتلاف سگ درنده

وابسته

اتلاف حلال گوشت، حیوان حرام گوشت

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 285
  • تحریرالوسیله جلد 2 : صفحه (603-604
  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 25 : صفحه 484، 627