پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف کافر

وابسته

اسلام حربی، کافر حربی

منابع

  • الفقه جلد 47 : صفحه 257
  • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 233
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 420
  • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه 140