پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف زکات، احکام کفار ( فقه )

وابسته

زکات کافر

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 15 : صفحه 64
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 7 : صفحه 53