پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف در عقد لازم، احکام اجاره

وابسته

تلف عین مستاجره، عین مستاجره

منابع

  • الفقه جلد 57 : صفحه 281، 283
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه 193-195
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه (58
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه (78-80)