پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اتلاف ( فقه )، احکام ارتداد

وابسته

جنگ ( فقه )، جهاد ( اعم )، ضمان مرتد، مرتد ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 8 : صفحه 72
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه 420