پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام اجاره، افعال جوارحی ( فقه )

وابسته

اجاره ( فقه )

منابع

  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 119