پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

اجاره ای که در آن، یک مرد مورد اجاره واقع می شود

اعم

اجاره انسان

وابسته

اجاره زن، مرد

منابع

  • الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة جلد 21 : صفحه 596
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 10 : صفحه 79