پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اجاره انسان

وابسته

اجرت افتا، ارتزاق مفتی

منابع

  • الفقه جلد 58 : صفحه 171
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب الاجاره-الاول) : صفحه (372-373)
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 12 : صفحه 134
  • مهذب الاحکام جلد 19 : صفحه 168