پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اجرت ( فقه )، احکام رضاع

اخص

اجرت رضاع مطلقه

وابسته

رضاع (خاص )

منابع

  • تبصرة المتعلمین : صفحه 191
  • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 2 : صفحه 345
  • فرهنگ معارف اسلامی جلد 1 : صفحه 12
  • فقه الامام جعفرالصادق جلد 5 : صفحه 311