پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

توضیح مفهومی

اَجرَد: نوجوان.

منظور از اجرد کسی است که هنوز مو بر تن او نروییده 1 و در باب عتق از آن سخن رفته است.

برده‌ای که باید آزاد شود بهتر است پیرمرد یا نوجوان باشد 2 هر چند در مقایسه با این دو، آزاد کردن پیر مرد افضل است. 3

(--' امرد) (--' مراهق)

1 - مجمع البحرین واژه ' جرد '.

2 - المقنع 472.

3 - الجامع للشرائع 403.

منابع

  1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 248

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

نوجوان. منظور از اجرد کسی است که هنوز مو بر تن او نروییده است.

اعم

مرد

وابسته

امرد، عتق اجرد

منابع

  • الموسوعة الفقهیة (الکویتیة) جلد 1 : صفحه 319
  • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 248