پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احتمال، احکام نماز

وابسته

اعاده نماز، شک در صحت نماز

منابع

  • مهذب الاحکام جلد 7 : صفحه 323