پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احتمال، احکام سفر

وابسته

احتمال مرض در سفر، شک در اقامت ده روز، عدم قصد اقامت ده روز، قصر نماز

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 251
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه (41-44)
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 169