پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احرام ( فقه )

اخص

احرام با نمد، احرام در لباس سفید
به لحاظ جنس پوشش:
احرام در لباس پنبه‌ای، احرام در لباس کتان
به لحاظ فقدان شرط:
احرام در لباس حرام گوشت، احرام در لباس دوخته، احرام در لباس غصبی، احرام در لباس غیر مخمس، احرام در لباس غیر مذکی، احرام در لباس نازک، احرام در لباس نجس
به لحاظ کراهت:
احرام در لباس چرکین، احرام در لباس رنگی، احرام در لباس شهرت، احرام در لباس نشان دار

وابسته

لباس، لباس احرام

منابع

  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3 : صفحه 170
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 281
  • کتاب السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی جلد 1 : صفحه 531