پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احرام کافر، احکام ارتداد

وابسته

ارتداد مُحْرم، اسلام مرتد، توبه مرتد ( فقه )، حج مرتد، مرتد ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 305
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 383
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 97
  • مناسک حج : صفحه 37
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه 139