پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احرام ( فقه )

وابسته

احرام زن، استظلال مُحْرِم، حج مرد، لباس احرام مرد، مرد

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 18 : صفحه 450
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 259