پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احرام ( فقه )، عبادت کافر

اخص

احرام مرتد

وابسته

حج کافر، کافر ( فقه )

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 305
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 17 : صفحه 302
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 6 : صفحه 96
  • مهذب الاحکام جلد 12 : صفحه (138-139)