پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احضار نماز، احکام نماز

اخص

احضار تعیین نماز
به لحاظ ادا:
احضار ادای نماز، احضار قضای نماز
به لحاظ وجوب و استحباب:
احضار استحباب نماز، احضار وجوب نماز

وابسته

احضار ذات نماز، صفات نماز

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه (588-589)
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 220
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 9 : صفحه 168
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 6 : صفحه 6