پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احضار مدعی علیه

وابسته

احضار زن، مرد

منابع

  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 425