پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

توضیح مفهومی

احکام: ورود اهل ذمّه به مسجد 5، سکونت آنان در حجاز 6 و بلند کردن خانه هایشان بر خانه‌های مسلمانان، جایز نیست. 7

اگر اهل ذمّه، در قلمرو اسلامی معبدی احداث کنند، بر حاکم اسلامی است که آن را ویران سازد، لیکن تعمیر و مرمّت پرستشگاهی که از قبل وجود داشته، جایز است. 8 چنانچه ذمّی به مقدّسات دینی مسلمانان اهانت کند، حاکم شرع هر گونه صلاح بداند، می‌تواند او را کیفر نماید 9 و در صورت نقض عهد و فرار به قلمرو کفر، مالش در امان است.

منابع

 1. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه 733

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام ذمی» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام جزیه

اعم

احکام کفار ( فقه )

اخص

آزادی ناقض ذمه، ابقای معابد ذمی، اتلاف مال قابل تملک ذمی، اجاره به ذمی، اخفای ساختمان ذمی، استرقاق ناقض ذمه، اسلام ناقض ذمه، اشتراط در عقد ذمه، اغتیال ذمی، افاقه مجنون ذمی، افعال ذمی، امتیار ذمی، انتقال ذمی بیمار از حرم، اِشراف خانه ذمی، بانک اهل ذمه، بلوغ ذمی، بهتان به ذمی، بینه قتل ذمی، تبدیل دین ذمی، تجدید معابد ذمی، تضییق راه بر ذمی، تعزیر ذمی، تعظیم ذمی، تقاذف ذمی، تمییز ذمی، توطن ذمی در حجاز، جزیه از ترکه ذمی، جنایت بر میت ذمی، جنایت ذمی، جنگ ذمی با بغات، جنگ ذمی با مسلمان، حمل سلاح ذمی، خرید زمین از اهل ذمه، خمس توابع زمین ذمی، خمس زمین ذمی، خودداری ذمی از اجرای احکام، خودداری ذمی از ضیافت مشروط، خوردن ذبیحه ذمی، دعوی ذمی در خرید ساختمان بلند، دعوی ذمیت، دفاع از ذمی، رجوع از طلاق ذمی، رد اسیر ذمی، رد اموال ذمی اسیر، رد ذمی، رهن از ذمی، رهن به ذمی، ساخت ساختمان بلند توسط ذمی، ساخت مساکن ذمی در سر زمین اسلام، ساخت معابد ذمی، ساختمان ذمی، سب ذمی، سکونت ذمی در جزیرة العرب، شراب ذمی، شرایط جزیه، شهادت به نکاح با ذمی، شهادت ذمی، ضمان مال ذمی، عاقله ذمی ( فقه )، عبور و مرور ذمی در حجاز، عتق ذمی، عمل ذمی در جعاله، فدیه ناقض ذمه، قتل ناقض ذمه، کفاره قتل ذمی، موی زن ذمی، نشاندن ذمی صدر مجلس، نقض ذمه، نوشتن اسامی ذمی، هبه ذمی به راهب، هبه ذمی به قسیس، ورود ذمی به حجاز، ورود ذمی به حرم ائمه ( ع )، ورود ذمی به حرم مکه، ورود ذمی به سر زمین اسلام

وابسته

جزیه ( قرار داد )، کافر ذمی

منابع

 • تحریرالاحکام (ط ج) جلد 2 : صفحه 199
 • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 9 : صفحه (275-276)
 • ترجمه شرایع الاسلام جلد 1-2 : صفحه 126
 • جامع الشتات جلد 1 : صفحه (403-404)
 • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه (227-230)
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 31 : صفحه 198
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 5 : صفحه 125
 • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 9 : صفحه 212، 234
 • شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام جلد 1 : صفحه 327
 • غایة المراد و حاشیة الارشاد جلد 1 : صفحه 497
 • غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام جلد 1 : صفحه 529
 • فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع) جلد 1 : صفحه (736-738)
 • مجمع الفائدة و البرهان جلد 7 : صفحه 517
 • مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة جلد 4 : صفحه 443
 • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 3 : صفحه 67
 • مهذب الاحکام جلد 15 : صفحه (170-172)