پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

مترادفات

از واژه «احکام سفر» بجای واژه‌های زیر استفاده کنید:

احکام مسافر

اعم

احکام روزه، احکام نماز

اخص

آداب سفر ( فقه )، آلات سفر، آمیزش شب اراده سفر، آمیزش شب بعد از سفر، آیه تقصیر، اباحه سفر، اجیر سفر، احتمال مانع در سفر، احتمال مرض در سفر، اذان پشت سر مسافر، اذان مسافر، اذن ابوین در سفر، ارفاق به مسافر، استمرار من شغله السفر، اعانت مسافر، اعتکاف در سفر، افاقه مجنون در سفر، افطار مسافر، اقامت روزه دار، اقامه مسافر، اقتدای حاضر به مسافر، اقتدای مسافر، التقاط مسافر، امامت مسافر، امنیت سفر با امانت، برگشت از سفر، بلوغ در سفر، بیمه مسافر، تاخیر نماز ظهر مسافر، تذکر سفر، ترخص اثنای نماز، ترک نماز در سفر، تعقیبات نماز در سفر، تعلیق سفر، تقارن روزه منذور با سفر، تکمیل نماز جمعه با مسافر، توطن، تیمم در سفر، جاهل حکم سفر، جمع ظهرین در سفر، جمع عشائین در سفر، جهل مسافر به نماز قضا، حج با سفر دریایی، حج با سفر هوایی، حد ترخص، حلیت سفر، خرید اسباب سفر حج، دعا قبل از سفر حج، رد ودیعه مسافر، رضایت ابوین بعد سفر، رضایت زوج بعد از سفر، رهن در سفر، روزه اعتکاف در سفر، روزه بدل قربانی حج در سفر، روزه تأدیبی مسافر، روزه مسافر، زیادی سفر، زیارت مسافر مؤمن، سکونت طولانی درسفر، سهو در نماز مسافر، سیرابی مسافر در رمضان، شرایط قصد اقامت ده روز، شرایط نماز قصر، شفعه مسافر، شک در رکعات نماز مسافر، شک در سفر، شنیدن اذان پشت سر مسافر، صدقه هنگام سفر، صید لهوی در سفر اطاعت، طلاق در سفر، ظهور خلاف در سفر، عبور مسافر از ملک خود، عبور مسافر از وطن، عجز مسافر از اخذ به شفعه، عدم اقامت ده روز دایم السفر، عدول به اطاعت در سفر حرام، عدول به حرام در سفر اطاعت، غسل قبل از سفر حج، غسل مسافر، قرائت حمد قبل از سفر حج، قربانی حج با بیع هزینه سفر، قصد حرام در سفر، قضای نماز مسافر، قواطع سفر، کثیر السفر، گناه اثنای سفر، مستحبات نماز مسافر، مشایعت مسافر، معانقه مسافر مؤمن، منع فرزند از سفر تجاری، منع فرزند از سفر تعلم واجب، منع فرزند از سفر حج واجب، منع مدیون از سفر، نذر روزه در سفر، نفقه زوجه در سفر، نماز تمام در سفر، نماز جاهل موضوع سفر، نماز خوف در سفر، نماز مسافر، هزینه سفر اطاعت، هزینه سفر مضارب، هم سفر، وداع مسافر، ودیعه هنگام سفر، وصیت قبل از سفر حج، وضوی مسافر وارد بر اهل، وقت نماز ظهر مسافر، وقت نماز عصر مسافر، ولیمه بازگشت از سفر

وابسته

افتراق ( فقه )، سفر ( فقه )، عود به مکان اقامت، وحدت محل اقامت

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه احکام سفر به زیرصفحه احکام سفر/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 262
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 514
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 8 : صفحه 155
  • مهذب الاحکام جلد 9 : صفحه 279