پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام انسان

اخص

احکام سفیه، احکام عبد، احکام کودک، احکام مجنون، اقرار محجور علیه، بیع محجور علیه، بیمه محجور علیه، تصرف محجور علیه، تقاص از مال محجور علیه، رجوع از هبه به محجور علیه، رهن محجورعلیه، زکات محجور علیه، صدقه محجور علیه، طلاق محجور علیه، ظهار محجور علیه، عبادت محجور علیه، عزل ولی محجور علیه، عقد محجور علیه، عمل محجور علیه در جعاله، قسم محجورعلیه، قصاص محجور علیه، لقطه محجور علیه، مال محجور علیه، متولی اموال محجور علیه، نکاح محجور علیه، هبه محجور علیه، وصیت محجور علیه، وقف محجور علیه، وکالت محجور علیه، ولایت بر محجور علیه، ولی محجور علیه

وابسته

محجور علیه

منابع

  • مجمع المسائل جلد 3 : صفحه 25
  • منتهی المطلب (ط ق) جلد 2 : صفحه 859