پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام کفار ( فقه )، احیای موات

وابسته

زمین کفار با قبول اسلام، سرزمین کفار

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 21 : صفحه 178