پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام زن، اختلاط ( فقه )

وابسته

حضور زن در عیدین، حضور زن در نماز جماعت، حضور زن در نماز جمعه، غَنا با اختلاط زن و مرد، مرد، نشستن در جای زن، نگاه به نامحرم

نمایه‌های موضوعی

جستجوی محتوای اطلاعاتی منابع به منظور دستیابی کاربران به موضوع مورد نظر از بین سایر موضوعات، از طریق واژگان کنترل شده(اصطلاح‌نامه).

برای دسترسی به نمایه‌های شامل واژه اختلاط زن با مرد به زیرصفحه اختلاط زن با مرد/نمایه‌های موضوعی مراجعه کنید.

منابع

  • الفقه جلد 62 : صفحه 297
  • مبانی العروة الوثقی (کتاب النکاح) جلد 1 : صفحه 115
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 14 : صفحه 54
  • مهذب الاحکام جلد 24 : صفحه 55