پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )

وابسته

حنوط با کافور مخلوط، عطر

منابع

  • المبسوط فی فقه الامامیة جلد 1 : صفحه 177
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 2 : صفحه 22
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 4 : صفحه 188
  • مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة جلد 2 : صفحه 776
  • مهذب الاحکام جلد 4 : صفحه 80