پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )

وابسته

اسباب لزوم معاطات، عوضان معاطات

منابع

  • کتاب المکاسب جلد 3 : صفحه 101
  • مهذب الاحکام جلد 16 : صفحه 246