پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )

وابسته

اتلاف مال مختلط به حرام، امضاء تصرف مختلط به حرام، بیمه مال مختلط به حرام، مال مختلط به حرام

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 16 : صفحه 76