پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

احکام ذبح، اختلاط ( فقه )

وابسته

انتفاع از مردار، بیع مذکی مختلط به کافر، حیوان غیرمذکی، ماهی

منابع

  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 6 : صفحه 277