پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

اصطلاح‌نامه

اعم

اختلاط ( فقه )

وابسته

صید پرنده مخلوط با مملوک، کبوتر

منابع

  • سلسلة الینابیع الفقهیة جلد 21 : صفحه 271