پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

اعم

اخلال در شرایط غیر رکنی نماز

اخص

نسیان پوشش عورت در نماز

وابسته

پوشش با حرام گوشت، پوشش نمازگزار

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 1 : صفحه 697
  • تحریرالوسیله جلد 1 : صفحه 195
  • تذکرة الفقهاء (ط ج) جلد 3 : صفحه 303
  • جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 2 : صفحه 488
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 12 : صفحه 228
  • مستمسک العروة الوثقی جلد 7 : صفحه 389
  • مهذب الاحکام جلد 8 : صفحه 194
  • نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام جلد 1 : صفحه 527