پژوهشکده مدیریت اطلاعات و مدارک اسلامی

برای دیدن زیررده‌ها بر روی "◄" کلیک کنید:

اصطلاح‌نامه

یادداشت دامنه

خواهر و برادر را شامل می‌شود.

اعم

انسان ( فقه )

اخص

اخوه مادری، برادر ( فقه )، خواهر ( فقه )

وابسته

ارث اجداد با اخوه، ارث اخوه، ارث زوج با اخوه، ارث زوجه با اخوه، امان به اخوه، حجب اخوه، حیات اخوه مورث، فرزند اخوه ( عام )، وقف بر خواهر و برادر

منابع

  • الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة جلد 8 : صفحه 23
  • المغنی و الشرح الکبیرعلی متن المقنع جلد 7 : صفحه (17-18)
  • الموسوعه الفقهیه المیسره جلد 2 : صفحه 55
  • جواهرالکلام فی شرح الشرایع الاسلام جلد 39 : صفحه 8
  • مبسوط در ترمینولوژی حقوق جلد 1 : صفحه 221
  • مجمع الفائدة و البرهان جلد 11 : صفحه 346
  • مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام جلد 13 : صفحه 10